پایگاه خبری روابط عمومی

پایگاه خبری روابط عمومی
چاپ

وظایف دفتر روابط عمومی

 


 

تلفن مستقیم دفتر: 33353008-011
داخلی: 3209
پست الکترونیک: pr@mazrec.co.ir 


راهبر سایت: هدیه میرزایی (داخلی: 3274)

بروز رسانی: 1400/03/19 - 14:19
بازدید: 4930