مجری طرحهای خطوط انتقال

معرفی مجریان
چاپ

نام: محمدتقی
نام خانوادگی: عباسی آبلوئی
سمت: مجری خطوط انتقال
سابقه کار: از سال
میزان تحصیلات: فوق لیسانس برق (قدرت)


نام: اسماعیل
نام خانوادگی: جعفری
سمت: تکنیسین خطوط انتقال
میزان تحصیلات: دیپلم


نام: محمدرضا
نام خانوادگی: واثقی
سمت: تکنیسین خطوط انتقال


نام: رضا
نام خانوادگی: جعفری پور
سمت: تکنیسین خطوط انتقال
میزان تحصیلات: دیپلم

بروز رسانی: 1396/02/20 - 14:58
بازدید: 2178