پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / بازدید کمیته اموال سرقتی از ضایعات فروشی شهرستان ساری

بازدید کمیته اموال سرقتی از ضایعات فروشی شهرستان ساری

گزارش تصویری