پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / بازدید از ضایعات فروشی شهرستان ساری و پیگیری اموال سرقتی

بازدید از ضایعات فروشی شهرستان ساری و پیگیری اموال سرقتی

گزارش تصویری