پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / بررسی گزارش عملکرد انجمن های خبرگی در کمیسیون توسعه مدیریت

بررسی گزارش عملکرد انجمن های خبرگی در کمیسیون توسعه مدیریت

اخبار و رویدادها
1400/09/17 - 10:20
بررسی گزارش عملکرد انجمن های خبرگی در کمیسیون توسعه مدیریت

 دبیران انجمن های خبرگی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در جلسه کمیسیون توسعه مدیریت  گزارش اقدامات شاخص یک سال فعالیت خود را ارائه دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ، با استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و تدوین روش اجرایی فعالیت انجمن های خبرگی، با شناسایی 10 فعالیت کلیدی شرکت با مشارکت بیش از 100 کارشناس جوان و پیشکسوت خبره در حوزه های دانشی مربوطه، 10 انجمن خبرگی به عنوان اتاق فکر در شرکت راه اندازی شد.

مطابق نظامنامه مدیریت دانش سازمانی، کمیسیون توسعه مدیریت به عنوان شورای راهبری مدیریت دانش می باشد و دبیران انجمن های خبرگی اعضاء کارگروه اجرایی مدیریت دانش، دبیران انجمن های خبرگی در سی و نهمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت نسبت به ارائه گزارش عملکرد یک ساله انجمن ها اقدام نمودند.

در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از زحمات دانشی دبیران و اعضای انجمن های خبرگی رهنمود، توصیه و انتظارات خود را نیز بیان داشتند.

در این جلسه مهندس حسین افضلی مدیرعامل و رئیس کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و اقدامات ارزنده دبیران و اعضای انجمن های خبرگی، به بیان نکاتی پیرامون توسعه و گسترش فعالیت های انجمن های خبرگی به عنوان اتاق فکر و کمیته های مشورتی و تصمیم ساز  پرداختند.

بازدید: 134