پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / بازدید کمیته شناسایی و جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز از نیروگاههای مقیاس کوچک

بازدید کمیته شناسایی و جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز از نیروگاههای مقیاس کوچک

اخبار و رویدادها
1400/09/07 - 08:07
بازدید کمیته شناسایی و جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز از نیروگاههای مقیاس کوچک

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ، اعضای کمیته شناسایی و جمع آوری غیر مجاز استخراج رمز ارز شرکت برق منطقه ای مازندران از نیروگاه های مقیاس کوچک شرکت های ضیاکو، مولد ستاره بابل، بهسا مبین پارسه و نیرو خاصه  بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که با حضور نمایندگان دفاتر حراست و امور محرمانه ، حقوقی و بازار برق صورت پذیرفت، به بررسی و نحوه ارائه خدمات این نیروگاه ها پرداخته شد.

     

    

    

 

بازدید: 211