پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / ویدیو کنفرانس بررسی مشکلات شبکه انتقال و فوق توزیع در پیک تابستان سال 1400

ویدیو کنفرانس بررسی مشکلات شبکه انتقال و فوق توزیع در پیک تابستان سال 1400

گزارش تصویری