پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / برگزاری اولین مانور دورمیزی اطفای حریق و اولین ممیزی مانور

برگزاری اولین مانور دورمیزی اطفای حریق و اولین ممیزی مانور

اخبار و رویدادها
1400/08/22 - 12:37
برگزاری اولین مانور دورمیزی اطفای حریق و اولین ممیزی مانور

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان، اولین مانور دورمیزی اطفای حریق انبار با مشارکت دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری، واحدهای HSE و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و روابط عمومی در امور انتقال گلستان به منظور افزایش سطح آموزش و آمادگی پرسنل جهت اتخاذ تصمیمات صحیح، دقیق و به موقع در مواقع بروز حوادث صورت پذیرفت.

 هدف از اجرای این مانور ارتقای دانش و توان عملیاتی همکاران در مقابله حوادث احتمالی، انجام واکنش های سریع و مناسب جهت کاهش خسارت و جلوگیری از توسعه حریق و سرایت آن به دیگر نقاط، همچنین لزوم حفظ خونسردی و توصیه به مقررات ایمنی بخشی از آموزش های ارائه شده توسط کارشناس HSE و سازمان آتش نشانی گلستان بوده است.

لازم به ذکر است، ممیزی مانور اطفاء حریق برای اولین بار در حین اجرای مانور، توسط دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان انجام و ریسک های انجام مانور  نیز  شناسایی گردید.

بازدید: 171