پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / برگزاری دوره آموزشی حسابرسی عملیاتی در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

برگزاری دوره آموزشی حسابرسی عملیاتی در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

اخبار و رویدادها
1400/08/11 - 09:06
برگزاری دوره آموزشی حسابرسی عملیاتی در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

در سال های اخیر، کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شده است و از آنجا که صورت های مالی به تنهایی پاسخگویی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش های خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در موردکیفیت عملیات و پیشرفت های عملیاتی هستند.

در این  راستا با عنایت به جزء 12 از بند"ی" تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کشور و نظر به ابلاغیه شماره 1400/244/268 مورخ 1400/3/8 مدیرکل محترم دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت توانیر مبنی بر تکلیف این شرکت در انجام حسابرسی عملیاتی درسالجاری و به منظور فراهم نمودن بستر و فضای انجام حسابرسی عملیاتی در سطح شرکت و آمادگی لازم جهت پاسخگویی در حوزه فعالیت به حسابرسان سازمان حسابرسی ، برای اولین بار در سطح شرکت دوره حسابرسی عملیاتی به مدت سه روز و با مشارکت 30 نفر از همکاران شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از معاونت های زیر مجموعه پس از تصویب کمیته حسابرسی داخلی و موافقت هیات مدیره شرکت و با همکاری معاونتهای ذیربط  از جمله معاونت مالی و پشتیبانی ، منابع انسانی(واحد برنامه ریزی و آموزش) و... توسط دفتر هیات مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی شرکت در جهت آشنایی همکاران  با نحوه ارزیابی اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و با هدف  ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان و ارائه پیشنهادات از تاریخ 1400/8/8 لغایت 1400/8/10 از طریق واحد آموزشی انجمن حسابداران خبره ایران با تدریس دکتر علیرضا قاسمی برگزار گردید.

       

 

 

بازدید: 230