پویش آموزش و بهسازی به روش منتورینگ در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

اخبار و رویدادها
1400/07/04 - 07:12
چاپ
پویش آموزش و بهسازی به روش منتورینگ در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

 

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان، دبیرخانه مدیریت دانش از طراحی و راه اندازی پویش آموزش و بهسازی به روش منتورینگ با شعار "ما با هم و از هم یاد می گیریم" در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان به عنوان اولین تجربه در سطح کشور خبر داد.

تسهیم و تبادل دانش، و یادگیری حین کار، با عنوان یادگیری سازمانی ضمن بهسازی کارکنان، موجب بهبود عملکرد فردی و سازمانی می شود. دراین راستا دبیرخانه مدیریت دانش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با تدوین و تصویب روش اجرایی آموزش و بهسازی به روش منتورینگ در کمیسیون توسعه مدیریت شرکت، نسبت طراحی و راه اندازی "پویش آموزش و بهسازی به روش منتورینگ" با شعار "ما با هم و از هم یاد می گیریم"  اقدام نموده است.

این پویش با ابلاغ مهندس حسین افضلی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان راه اندازی شد. انتظار می رود با توجه به چند تجربه موفق آموزش و بهسازی به روش منتورینگ در شرکت، با استقبال و مشارکت مدیران و کارکنان از این رویکرد یادگیری، ضمن اشاعه فرهنگ تسهیم و تبادل دانش، و بهبود عملکرد فردی و سازمانی، زمینه دستیابی به چشم انداز "سازمان یادگیرنده" فراهم آید.

 

 

 

بازدید: 223