پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / تقدیر مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از ایثارگران و فرزندان شهدا

تقدیر مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از ایثارگران و فرزندان شهدا

گزارش تصویری