پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق کشور

رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق کشور

گزارش تصویری