پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / حضور در وبینار پایش پیک بار مدیریت پیک 1400 با حضور معاون وزیر نیرو درامور برق و انرژی

حضور در وبینار پایش پیک بار مدیریت پیک 1400 با حضور معاون وزیر نیرو درامور برق و انرژی

گزارش تصویری