پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / وبینار پایش مدیریت پیک بار 1400 با حضور مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

وبینار پایش مدیریت پیک بار 1400 با حضور مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

گزارش تصویری