پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / وبینار پایش مدیریت پیک بار 1400 با حضور مدیران عامل صعنت آب و برق

وبینار پایش مدیریت پیک بار 1400 با حضور مدیران عامل صعنت آب و برق

گزارش تصویری