پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه اضطراری مدیریت پیک بار با حضوردکتر جهانگیری و هیات همراه درمرکز دیسپاچینگ ملی کشور

جلسه اضطراری مدیریت پیک بار با حضوردکتر جهانگیری و هیات همراه درمرکز دیسپاچینگ ملی کشور

گزارش تصویری