پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه اضطراری مدیریت عامل بامعاون برق وانرژی وزارت نیرو پیک 1400

جلسه اضطراری مدیریت عامل بامعاون برق وانرژی وزارت نیرو پیک 1400

گزارش تصویری