پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / وبینارسومین جلسه ستاد مدیریت پیک بار1400بامدیران عامل شرکت های توزیع برق استان مازندران وگلستان

وبینارسومین جلسه ستاد مدیریت پیک بار1400بامدیران عامل شرکت های توزیع برق استان مازندران وگلستان

گزارش تصویری