پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / نصب نخستین دکل اضطراری خط انتقال کشور در 51 ساعت

نصب نخستین دکل اضطراری خط انتقال کشور در 51 ساعت

اخبار و رویدادها
1400/03/23 - 12:00
نصب نخستین دکل اضطراری خط انتقال کشور در 51 ساعت

مهندس حسین افضلی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان درگفتگویی به بیان اقدامات این شرکت در حادثه سقوط برج شماره 83 خط 230 کیلوولت فجرگنبد-ترکمنستان و نصب نخستین دکل اضطراری خط انتقال کشور در 51 ساعت پرداخت.

به گزراش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، مهندس حسین افضلی  در ابتدای این گفتگو در خصوص مشخصات خط فجرگنبد-ترکمنستان گفت: خط 230 کیلوولت فجرگنبد-ترکمنستان  با کد دیسپاچینگ AT805 در سال 1378 بطول 60 کیلومتر ( از ایستگاه فجرگنبد تا نقطه مرزی با کشور ترکمنستان)  به بهره برداری رسید. 

وی افزود: با توجه به مدارک موجود قرار بود خط مذکور بصورت 400 کیلوولت  در دو مرحله  از علی آباد تا فجرگنبد و از ایستگاه فجرگنبد تا نقطه مرزی احداث گردد ولی با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در آن زمان، فقط قطعه دوم احداث و خط مذکور از فجرگنبد با ولتاژ 230 کیلوولت با نصب  155 دستگاه برج  بهره برداری گردید.

وی بیان داشت: در سال 1389 خط 63 کیلوولت فجرگنبد-داشلی برون احداث گردید ؛ با عنایت به اینکه دو خط فوق در امتداد یکدیگر عبور می کردند و امکان بازدید همزمان دو خط وجود داشت، بازدید های پیاده، تعمیرات بدون خاموشی و با خاموشی دو خط بگونه ای برنامه ریزی می شد که در فاصله حداکثر 2 ماه، به سبب بازدید دوره ای هریک از خطوط فوق، خط مجاور مورد بازدید قرار گیرد.

مهندس افضلی خاطرنشان کرد:درسال گذشته با توجه به روند افزایشی سرقت نبشی ها علاوه بر بازدیدهای دوره ای از این خط ، 3  نوبت از مناطق سرقت خیز بازدید اضطراری به عمل آمد که  نتیجه بازدیدهای انجام شده، در 30 برج  به وزن 8163 کیلوگرم  سرقت نبشی گسترده، مشاهده و نسبت به کسری زنی نبشی آن اقدام گردید.

وی اذعان داشت: در سال جاری نیز در بازدید دوره ای از خط  63 کیلوولت فجرگنبد-داشلی برون که در مورخ 1400/01/11 انجام شد، در دکل های شماره 44، 71 و 88 خط 230 کیلوولت فجرگنبد-ترکمنستان سرقت نبشی مشاهده گردید.

وی تصریح کرد: در تاریخ  1400/02/03 در حین برنامه زمانبندی تعمیرات با خاموشی خط  63 کیلوولت فجرگنبد-داشلی برون ، در دکل های 62 و 63 حدود1277 کیلوگرم  کسری نبشی مشاهده، که با عنایت به گستردگی و سرقت نبشی های اصلی برج، در اسرع وقت نسبت به کسری زنی آن اقدام گردید.

مهندس افضلی در ادامه گفت:  در تاریخ های ششم و هفتم خرداد ماه سال جاری کلیه برج های زاویه خط 230 کیلوولت فجرگنبد-ترکمنستان از جمله برج های 79 و 91 (برجهای زاویه طرفین  برج 83) بازدید شد و مورد خاصی مشاهده نگردید.

وی در خصوص حادثه سقوط برج شماره 83 خط 230 کیلوولت فجرگنبد-ترکمنستان گفت: در تاریخ 13 خرداد ماه سال جاری در ساعت 13:50 بعد از اعلام حادثه از طریق مرکز کنترل دیسپاچینگ، هماهنگی های لازم جهت بازدید از خط انجام شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان افزود: در کوتاه ترین زمان ممکن اکیپ شرکت برای ارزیابی های اولیه و تخمین خسارت به منطقه وقوع حادثه اعزام شدند ، در ساعت 16:30 مشاهده گردید برج شماره 83 خط 230 کیلوولت فجرگنبد- ترکمنستان در اثر سرقت نبشی‌های اصلی برج، نظیر کمربندها و قیچی‌های اصلی برج به وزن حدود 1025 کیلوگرم ، سقوط نموده است.

وی یادآور شد:  با توجه به احتمال  آسیب برج های طرفین، سریعاً برج های مذکور بازدید و خوشبختانه آسیب جدی مشاهده نگردید. مهندس افضلی ادامه داد:  به دلیل اهمیت خط مذکور و ضرورت برقدار شدن خط در اسرع وقت، اجرای 2 آلترناتیو بعنوان طرح موقت مورد نظر قرار گرفت؛ 1- اجرای برج اضطراری مهاری 2- نصب 16 عدد پایه بتونی. وی افزود: با توجه به بررسی های انجام شده و در نظر گرفتن تمامی جوانب، مقرر گردید دکل اضطراری نصب گردد که با هماهنگی های انجام شده باپیمانکار و انتقال برج به کارگاه بعد از 51 ساعت از زمان حادثه دکل مذکور نصب و خط برقدار شد.

وی با بیان اینکه به دلیل حساسیت موضوع و با توجه به نبود سابقه نصب دکل یادشده در سطح کشور ، با یکی از مجربترین پیمانکاران محلی عملیات اجرایی آغاز گردید گفت:  بازدید اولیه از تجهیزات کانتینرهای برج موقت درساعت 23 مورخ 1400/3/13(روز حادثه) انجام و صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/3/14 به محل وقوع حادثه حمل گردید. مهندس افضلی خاطرنشان شد : علی‌رغم مشکلات بوجود آمده در زمان احداث برج موقت (بویژه کسری قطعه) ، در ساعت 18:44 مورخ 1400/3/15، در مدت زمانی کمتر از 22 ساعت، خط یادشده به صورت موقت برقدار گردید.

وی اظهار داشت : پس از برقدار شدن موقت خط یادشده و پایداری شبکه، در تاریخ 1400/3/16 بررسی‌های لازم درخصوص طرح نهایی اصلاح دکل معیوب و نحوة اجرای آن آغاز گردید.  وی ادامه داد: با توجه به اینکه یدکی برج آسیب دیده تیپLS3 طرح خط ترکمنستان در انبار موجود نبود، لذا برج نوع LS خط 400 کیلوولت نکا- فیروزکوه برای جایگزینی برج معیوب انتخاب گردید.

مهندس افضلی در خصوص دلایل انتخاب برج مهاری موقت جهت رفع مشکل خط یادشده گفت: با توجه به موجود بودن برج‌های مهاری موقت در انبار منطقه گلستان و نتیجه بررسی‌های انجام گرفته مبنی بر سرعت بسیار بالای اجرا، نصب و برقدار کردن خط ، نصب برج مهاری موقت 10 درجه دراولویت قرار گرفت.

   

   

   

   

   

بازدید: 367