جلسه هم‌اندیشی حقوق شهروندی

اخبار و رویدادها
1400/01/18 - 12:20
چاپ
جلسه هم‌اندیشی حقوق شهروندی

اولین جلسه هم‌اندیشی با سازمان های مردم‌نهاد با حضور ارزیاب استانداری مازندران در نظارت و ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و مدیرعامل سازمان مردم نهاد انجمن حفظ و توسعه حقوق شهروندی مازندران در شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان، در این جلسه نحوه استفاده و بهره‌گیری علمی از ارزیاب مجرب استانداری مازندران به همراه بکارگیری ظرفیت سازمان های مردم نهاد در ارزیابی عملکرد شرکت، پیرامون آگاه سازی و توانمند سازی شهروندان موضوع اجرای بند 10 گزارش ارزیابی عملکرد با محوریت ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری با شاخص صیانت از حقوق شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد طی جلسات آتى و پس از بررسی ارزیاب محترم از نقطه نظرات و تجربیات ایشان و عنداللزوم اتاق فکر "سازمان مردم نهاد انجمن حفظ و توسعه حقوق شهروندی مازندران" در زمینه صیانت از حقوق شهروندى در سازمان بهره برداری شود.

            

 

 

بازدید: 246