/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای از دیسپاچینگ شرکت

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای از دیسپاچینگ شرکت

گزارش تصویری