فراخوان جذب کارشناسان دفتر روابط عمومی

اخبار و رویدادها
1400/01/07 - 09:50
چاپ
فراخوان جذب کارشناسان دفتر روابط عمومی

دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، در راستای وظایف سازمانی جهت نیل به اهداف برنامه ریزی شده، در نظر دارد جهت تکمیل چارت سازمانی ازبین کارشناسان (رسمی،حکمی،مدت معین) و عزیزان اپراتور ونگهبان (قرارداددائم) که تمایل به همکاری با این دفتر را دارند در امور سمعی و بصری و گرافیک دعوت بعمل آورد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 3209 تماس حاصل فرمایید.

شرایط کارشناسان گرافیست و سمعی وبصری (کلیک فرمایید)

بازدید: 318