انتصاب سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

اخبار و رویدادها
1399/12/25 - 13:09
چاپ
انتصاب سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

طی حکمی از سوی  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ، رسول رستخیز به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، مهندس حسین افضلی طی حکمی  مدیردفتر هیئت مدیره ، مدیرعامل وحسابرسی داخلی شرکت را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح میباشد:

بازدید: 447