دومین جلسه هم اندیشی دبیران انجمن های خبرگی

اخبار و رویدادها
1399/12/23 - 07:35
چاپ
دومین جلسه هم اندیشی دبیران انجمن های خبرگی

دومین جلسه هم اندیشی دبیران انجمن های خبرگی، با حضور دبیران انجمن خبرگی و نائب رئیس دبیرخانه کارگروه اجرایی مدیریت دانش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان برگزار شد.

دومین جلسه هم اندیشی دبیران انجمن های خبرگی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، پس از 6 ماه فعالیت انجمن های خبرگی در سالن اجتماعات ساختمان معاونت طرح و توسعه برگزار شد. دبیران انجمن های خبرگی با شناسایی و بررسی مسائل، چالش و فرصت های انجمن های خبرگی، به تدوین مولفه های ارزیابی عملکرد انجمن های خبرگی پرداختند. همچنین در این جلسه هم اندیشی، دبیران انجمن های خبرگی نسبت به شناسایی و معرفی زمینه های توسعه فعالیت های انجمن های خبرگی در سال 1400 پرداختند.
در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 10 انجمن خبرگی در 10 حوزه فعالیت های کلیدی شرکت با مشارکت بیش از 110 جوان و پیشکسوت خبره فعالیت دارد.

 

بازدید: 250