انتصاب آقای حسین حبیبی به سرپرستی دفتر سازماندهی و بهبود روشها

اخبار و رویدادها
1399/12/11 - 10:06
چاپ
انتصاب آقای حسین حبیبی به سرپرستی دفتر سازماندهی و بهبود روشها

طی حکمی از سوی سید سعید موسویون معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، آقای حسین حبیبی  با حفظ پست سازمانی به عنوان  سرپرست دفتر سازماندهی و بهبود روشها منصوب شد.

 

بازدید: 337