مسابقه کتاب و کتابخوانی

اخبار و رویدادها
1399/09/02 - 12:06
مسابقه کتاب و کتابخوانی

بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی مسابقه ای توسط کمیته انسجام بخشی  امور زنان و خانواده صنعت آب و برق استان مازندران ، ویژه بانوان ، فرزندان و کارکنان وزارت نیرو کشور در حال برگزاری می باشد.

بازدید: 342