/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / فراخوان عضوگیری انجمن های خبرگی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

فراخوان عضوگیری انجمن های خبرگی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

اخبار و رویدادها
1399/08/20 - 09:00
فراخوان عضوگیری انجمن های خبرگی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

 

 در راستای اجرای منویات مدیرعامل محترم ، به منظور جلب مشارکت حداکثری خبرگان جوان و پیشکسوت در تولید و تسهیم دانش و تجربیات، توسعه خردورزی، خلاقیت و نوآوری، همچنین تفکر نقادانه به رویه، فرایند و فعالیت های موجود توسط کارکنان شرکت، با توجه به شروع فعالیت انجمن های خبرگی و مشارکت بیش از 90 کارشناس خبره در 10 حوزه فعالیت کلیدی شرکت به شرح ذیل، آمادگی این انجمن های خبرگی جهت عضوگیری از میان کارشناسان و مدیران محترم شرکت اعلام می گردد.

کارشناسان و مدیران محترم می توانند از طریق تکمیل "فرم درخواست عضویت" و ارجاع به دبیران محترم نسبت به اعلام تمایل به همکاری با انجمن های خبرگی اقدام فرمایند. مراتب موافقت با عضویت متقاضیان پس از طرح در جلسات هسته مرکزی انجمن های خبرکی مرتبط، به دبیرخانه مدیریت دانش منعکس و نسبت به صدور احکام اعضاء جدید انجمن ها اقدام خواهد شد.

شرایط و مدارک مورد نیاز:

  1. اشتغال بکار در حوزه دانشی انجمن
  2. تکمیل فرم درخواست عضویت

 

لیست انجمن های خبرگی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

ردیف

عنوان انجمن

دبیر انجمن

   ردیف     

عنوان انجمن

دبیر انجمن

1

انجمن خبرگی پست

آقای علی رضایی

6

انجمن خبرگی بهره برداری

آقای حمید قمی

2

انجمن خبرگی خط

اقای مرتضی حسین زاده

7

انجمن خبرگی بهره برداری- پست

آقای محمد ابوحسینی

3

انجمن خبرگی مخابرات و اسکادا

آقای میلاد حبیب نیا

8

انجمن خبرگی بهره برداری- خط

اقای محسن مجردی

4

انجمن خبرگی  برنامه ریزی وکنترل شبکه

آقای شهرام نقوی

9

انجمن خبرگی بهره برداری-رلیاژ

آقای مسیح فهیمی

5

انجمن خبرگی فرایند معاملات

آقای محمد غلامی

10

انجمن خبرگی HSE

آقای حمیدرضا ایزدی

 

 "فرم درخواست عضویت"

 

بازدید: 254