پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه درخصوص رفع ممانعت از احداث خطوط در استان گلستان

جلسه درخصوص رفع ممانعت از احداث خطوط در استان گلستان

گزارش تصویری