/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / رئیس کمیته مبارزه با پولشوئی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان منصوب شد

رئیس کمیته مبارزه با پولشوئی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان منصوب شد

اخبار و رویدادها
1399/08/10 - 11:00
 رئیس کمیته مبارزه با پولشوئی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ، سید سعید موسویون معاون منابع انسانی،  طی حکمی  علی جورسرائی مدیر  دفتر بودجه و مطالعات اقتصادی را به مدت 2 سال به عنوان عضو و رئیس کمیته مبارزه با پولشوئی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان منصوب کرد.

      

بازدید: 278