/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / افزایش ظرفیت ترانس ایستگاه 63 کیلوولت وشمگیر

افزایش ظرفیت ترانس ایستگاه 63 کیلوولت وشمگیر

گزارش تصویری