/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / افزایش ظرفیت ترانسفورماتور 230 کیلوولت پست دریاسر

افزایش ظرفیت ترانسفورماتور 230 کیلوولت پست دریاسر

اخبار و رویدادها
1399/08/05 - 13:13
افزایش ظرفیت ترانسفورماتور 230 کیلوولت پست دریاسر

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، مجری طرح پست های انتقال از انجام عملیات افزایش ظرفیت ترانسفورماتور 230 کیلوولت پست دریاسر خبر داد.

 مهندس علی رضائی بیان داشت: با عنایت به ابلاغ پروژه های حساس و حائز اهمیت شبکه برق استان های مازندران و گلستان و در راستای تامین برق مطمئن و پایدار و پاسخگوئی به نیاز مصرف  مشترکین علی الخصوص در پیک بارشبکه برق مازندران ، پروژه  افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای T1 , T2 پست 63/230 کیلوولت دریاسر ابلاغ و در مورخه 1399/01/15عملیات اجرائی آن آغاز گردید.

دراین پروژه به منظور افزایش بارگذاری شبکه در منطقه فریدونکنارو بابلسر - بهبود پروفیل ولتاژ منطقه - افزایش قابلیت اطمینان شبکه، دو دستگاه ترانسفورماتور63/230 کیلوولت هرکدام به ظرفیت 125 مگاولت آمپر از مدار خارج و دو دستگاه ترانسفورماتور 180 مگاولت آمپر جایگزین آنها شده است. ترانسفورماتور T2 در خرداد ماه سال جاری برقدار وترانسفورماتور T1 در ماه آبان وارد مدار و مورد بهره برداری قرار می گیرد . بدین ترتیب ظرفیت بارگذاری شبکه در پست 230 کیلوولت دریاسر به میزان 110 مگاولت آمپر(44%) افزایش خواهد یافت.

     

بازدید: 191