/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان در شرکت آبفای استان گلستان

جلسه شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان در شرکت آبفای استان گلستان

گزارش تصویری