/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / سومین گردهمایی فصلی دبیران، روسای انجمن ها، کمیته ها و کارگروه ورزشی صنعت آب و برق مازندران

سومین گردهمایی فصلی دبیران، روسای انجمن ها، کمیته ها و کارگروه ورزشی صنعت آب و برق مازندران

گزارش تصویری