/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / نشست پیشکسوتان عرصه جهادوشهادت در 8سال دفاع مقدس

نشست پیشکسوتان عرصه جهادوشهادت در 8سال دفاع مقدس

گزارش تصویری