بررسی و تصویب بودجه اصلاحی سال 1399 در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

اخبار و رویدادها
1399/06/29 - 08:31
چاپ
بررسی و تصویب بودجه اصلاحی سال 1399 در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

جلسه بررسی و تصویب بودجه اصلاحی سال 1399 و پیشنهادی سال 1400 با حضور مدیریت محترم عامل، معاونان، مدیران و کارشناسان در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان، در این جلسه دکتر جورسرایی مدیر دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی، تنگناها و محدودیت های موجود در صنعت برق،  را از لحاظ بودجه ای تشریح و شاخص ها و معیارهای مربوط را مطرح نمود.

   ایشان در ادامه به آیتم ها و بخش های بودجه شرکت برای سال 1399 اشاره و انتظارات درقالب بودجه اصلاحی احتمالی  را تشریح کرد.

در پایان چشم انداز برنامه های شرکت و ارقام بودجه ای برای سال 1400 مورد بحث و  تصویب قرار گرفت. 

     

 

 

 

بازدید: 646