/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه مجمع شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان به صورت ویدئو کنفرانسی

جلسه مجمع شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان به صورت ویدئو کنفرانسی

گزارش تصویری