/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه مشترک شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان بامجمع نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی

جلسه مشترک شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان بامجمع نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی

گزارش تصویری