/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه بررسی موضوع سرقت خطوط و تجهیزات شرکت با حضور کارشناسان توانیر

جلسه بررسی موضوع سرقت خطوط و تجهیزات شرکت با حضور کارشناسان توانیر

گزارش تصویری