/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / دومین جلسه خیرین شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

دومین جلسه خیرین شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

گزارش تصویری