/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / کمک مومنانه پایگاه مقاومت بسیج کارمندی شهید عباسپور

کمک مومنانه پایگاه مقاومت بسیج کارمندی شهید عباسپور

گزارش تصویری