/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / دومین جشنواره نور و رسانه با حضور وزیر نیرو بصورت ویدئوکنفرانس

دومین جشنواره نور و رسانه با حضور وزیر نیرو بصورت ویدئوکنفرانس

گزارش تصویری