پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

بیوگرافی معاون

حوزه معاونت بهره برداری

نام و نام خانوادگی: صالح معرفت آغمیونی
متولد: 1342
سمت: معاون بهره برداری
تحصیلات: لیسانس - برق قدرت

سوابق خدمتی:
1- کارشناس حفاظت و کنترل : شرکت توانیر
2- کارشناس حفاظت و کنترل: شرکت برق منطقه ای سمنان
3- کارشناس مسئول حفاظت و کنترل: شرکت برق منطقه ای سمنان
4- مدیر دفتر فنی تولید و حفاظت و کنترل: شرکت برق منطقه ای سمنان
۵- مدیر دفتر فنی انتقال : شرکت برق منطقه ای مازندران
6- معاون انتقال: شرکت برق منطقه ای مازندران
7- عضو هیئت مدیره: شرکت برق منطقه ای مازندران


 

بروز رسانی: 1397/12/22 - 07:32
بازدید: 3196