/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی برق های منطقه ای با مدیر کل روابط عمومی توانیر

جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی برق های منطقه ای با مدیر کل روابط عمومی توانیر

گزارش تصویری