بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان از نیروگاه در حال احداث مقیاس کوچک شهر گتاب

گزارش تصویری
چاپ