/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان از نیروگاه در حال احداث مقیاس کوچک شهر گتاب

بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان از نیروگاه در حال احداث مقیاس کوچک شهر گتاب

گزارش تصویری