/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی صنعت آب وبرق استان مازندران با خانم دکتر ببران مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو

جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی صنعت آب وبرق استان مازندران با خانم دکتر ببران مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو

گزارش تصویری