جلسه وبینار بااستاندار مازندران درخصوص روابط عمومی های برتر مازندران با حضور خبرنگاران رسانه ها

گزارش تصویری