قدردانی مقام عالی وزارت از عملکرد دفاتر امور ایثارگران

اخبار و رویدادها
1399/02/09 - 12:54

 دکتر اردکانیان مقام عالی وزارت با ارسال تقدیر نامه ای برای مشاور وزیر در امور ایثارگران از تلاشها و خدمات مشاور محترم وزیر در امور ایثارگران و مجموعه همکاران ایشان در ایفای مطلوب ماموریتها  و وظایف محوله در سال 98 اعلام رضایت و قدردانی نموده است.

بازدید: 197