برگزاری مانور میز سلامت یار و احوالپرسی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از کارکنان شرکت

اخبار و رویدادها
1399/01/31 - 09:13

پایگاه مقاومت بسیج شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با همکاری معاونت مالی و پشتیبانی، معاونت منابع انسانی، دفتر حراست و امور محرمانه، دفتر روابط عمومی، اداره نظارت برخدمات، اداره رفاه، بازنشستگی و سلامت مانور میز سلامت یار را صبحگاه 1399/1/31 در ورودی شرکت برگزار نمود.

شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان باتوجه به رسالت اجتماعی خویش در ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم ولایتمدار استانهای مازندران و گلستان و حفظ سلامت کارکنان شرکت که سرمایه های بی بدیل این سازمان می باشند از شروع فراگیری ویروس مهلک کرونا تاکنون تمامی اقدامات پیشگیرانه در سطح ستاد شرکت، امورهای تابعه و ایستگاههای انتقال و فوق توزیع را انجام داده است.

در سال جدید مهندس حسین افضلی مدیر عامل محترم شرکت بخاطر رعایت دستورالعملهای مقابله با ویروس کرونا بجای دیدار نوروزی با برگزاری و حضور در مانور میز سلامت یار  از همکاران احوالپرسی و از وضعیت سلامت آنان مطلع شدند. دراین مانور فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارکنان شهید باهنر ادارات کل استان مازندران نیز حضور داشتند.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

بازدید: 453