انتصاب آقای دکتر کاظم نژاد به سمت مدیر دفتر روابط عمومی

اخبار و رویدادها
1399/01/23 - 11:51

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان جناب آقای دکتر سید محمد کاظم نژاد به سمت مدیر دفتر روابط عمومی این شرکت منصوب شد.

بازدید: 448